NORHUDA BINTI ZAKARIA (D20102044892)

Norhuda Binti Zakaria (D20102044892)

Wednesday, 7 December 2011


Muzik
Komponen  muzik ini melibatkan nyanyian, permainan alat-alat muzik dan pergerakan. Kurikulum ini dapat mengembangkan minat, bakat dan potensi murid-murid. Kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai akan melahirkan murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran dan berketrampilan serta bersikap positif dari aspek emosi dan sosial dalam kehidupan.
ü  Mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian, tarian dan lakonan
ü  Mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan
ü  Mahir menggunakan alat-alat muzik
ü  Mengenal lagu berdasarkna melodinya
ü  Mengawal koordinasi angota badan
ü  Melakon dan menghayati berbagai watak
ü  Membaca dialog dengan baik


No comments:

Post a Comment